Disclaimer

Bed & Breakfast - Peel & Maas
Kerkstraat 1 Meijel 

Tel: +31 (0)77 46 40 070

Mail: info@staparrangement.nl

Deze website is ontworpen door:

InovaMedia

Foto's:
© Bed & Breakfast - Peel & Maas
Aansprakelijkheid voor de inhoud

Deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze website.

Conform § 7 lid 1 TDG (Teledienstegesetz) zijn wij als dienstverleners voor de eigen inhoud op onze pagina's verantwoordelijk volgens de algemene wet- en regelgeving.

Een verplichting tot bewaking van verzonden of opgeslagen vreemde informatie bestaat echter niet (§§ 8-10 TDG). Zodra ons overtredingen van wet- en regelgeving bekend worden, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen. Een aansprakelijkheid dienaangaande is echter pas mogelijk vanaf het moment dat kennis is genomen van een concrete inbreuk op rechten.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden. Op de inhoud van deze gelinkte websites hebben wij geen invloed. Voor de juistheid van de inhoud is de desbetreffende aanbieder of beheerder verantwoordelijk: wij staan daarom ook niet garant voor de inhoud van websites van derden.

De gelinkte pagina's zijn op het tijdstip van het plaatsen van de links gecontroleerd op mogelijke overtredingen van wet- en regelgeving. Op het tijdstip van het plaatsen van de links was er geen inhoud die in strijd is met de wet herkenbaar. Een continue bewaking van de inhoud van gelinkte pagina's is zonder concrete aanknopingspunten met betrekking tot een inbreuk op rechten redelijkerwijs niet mogelijk. Bij bekend worden van inbreuk op rechten worden dergelijke links onmiddellijk verwijderd.

Copyright

Op inhoud en teksten op deze pagina's, die door de beheerder van de pagina's zijn samengesteld, rust het Duitse copyright. Bijdragen van derden zijn als zodanig gekenmerkt. Het kopiëren, bewerken, verspreiden of gebruik op enigerlei wijze buiten de limieten van het copyright is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur resp. samensteller. Kopieën van deze website zijn uitsluitend toegestaan voor privé-gebruik, niet voor commerciële doeleinden.

Privacybeleid

Wij wijzen erop dat er met betrekking tot de datatransfer in het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) sprake kan zijn van veiligheidslacunes. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

In zoverre op de website de mogelijkheid bestaat persoonlijke gegevens in te voeren, geschiedt het verschaffen van deze gegevens door de gebruiker steeds op vrijwillige basis. Het gebruikmaken en de betaling van alle aangeboden diensten is, in zoverre dit technisch mogelijk en redelijk is, ook zonder opgave van dergelijke gegevens of onder opgave van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan.

Het gebruik van in het kader van het impressum gepubliceerde contactgegevens door derden voor het versturen van reclamemateriaal waarom niet uitdrukkelijk is gevraagd, is niet toegestaan. De beheerder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de verzenders van reclame- of informatiemateriaal waarom niet gevraagd is in rechte aan te spreken.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Indien één of meerdere bepalingen of formuleringen van deze disclaimer geheel of gedeeltelijk in strijd mochten zijn met enige wettelijke bepaling, dan blijft nochtans deze disclaimer voor het overige onverminderd van kracht.
locatie_zolder2
parties 02
locatie_zolder1